Leder

Insourcing

Hva skal vi leve av i framtiden? Spørsmålet stilles stadig og som oftest med retorisk intensjon om å skape skremselsbilder. Etter flere tiår med utflytting av produksjon til lavkostland har denne outsourcingen nå blitt et sentralt stridstema i presidentvalgkampene i USA og Frankrike. Insourcing er hovedbudskapet, industrien skal hentes hjem for å reparere skadene etter at finansindustrien utløste den økonomiske krisen i Vesten (se Gérard Duménil og Dominique Lévys artikkel på side 12–13).

Posted on

På besøk i en fabrikk i Wisconsin nylig sa Obama: «Jeg ønsker ikke at USA skal være et land som hovedsakelig er kjent for finansspekulasjon og som stabler opp gjeld for å kjøpe ting fra andre land. Jeg vil at vi skal bli kjent for å lage og selge produkter over hele verden stemplet med tre stolte ord: Made in America1 I Frankrike reiser Nicolas Sarkozy land og strand rundt med løfter om å redde fabrikker. I hans store plan skal små og mellomstore bedrifter reindustrialisere Frankrike og bli stolte av merkelappenMade in France. Tysklands positive handelsbalanse og suksessfulle eksportindustri har satt dagsorden i Europa i kjølvannet av gjeldskrisen.

Det kan virke som det er slutt på de siste tiårenes fokus i vestlige land på å bygge opp mektige og finansielt sterke multinasjonale selskaper, som så på seg selv som immaterielle konseptprodusenter snarere enn materielle vareprodusenter, slik Naomi Klein beskrev i No Logofor snart 13 år siden. I stedet for at grenseløse, finansielt mektige merkevareprodusenter skal ut å erobre verden uten å hemmes av hjemlandenes produksjonsforhold, skal den globale konkurransen nå tilsynelatende flyttes tilbake til de konkrete, håndfaste produktene, der kryssingen av landegrenser blir det essensielle – om enn bare for at det skal gjenspeiles positivt på handelsbalansen.
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver