Leder

Alderens pris

Hvis Europa kommer seg ut av dagens mer eller mindre permanent krisetilstand er det nærmest unison enighet om at dagens europeiske modell er truet av en gryende svøpe: en aldrende befolkning.

Posted on

Fødselsraten er generelt lav, ingen land når i dag de 2,1 barn per kvinne som skal til for å videreføre befolkningen. I tillegg gjør medisinske framskritt at de fleste lever lenger enn for bare få tiår siden. Dagens nybakte og kommende pensjonister forventes å leve lenger enn tidligere. Dermed endres befolkningens alderssammensetning. De store aldersgruppene blir eldre og den klassiske alderspyramiden er i ferd med å bli en papirdrage.

Resultatet er at det blir færre yrkesaktive til å finansiere pensjonene. Mye av byrden vil dermed falle på stadig færre ordinære lønnsmottakere. Hvis vi i tillegg tar med den strukturelle arbeidsledigheten som slo rot i Europa lenger før dagens krise, ser horisonten unektelig mørk ut. De fleste land i Europa har nylig økt eller er i ferd med å øke pensjonsalderen og i mange land jobber lønnsmottakerne lengre enn den lovfestede pensjonsalderen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver