Plutokrati

Det dreier seg tilsynelatende ikke lenger om politisk debatt, men om to gigantiske reklamekampanjer betalt av landets rikeste. Den rikeste prosenten av befolkningen investerer i «demokratiet», slik Romney mener man bør investere i diktatorer og familieliv (se artikkel side 13). Av Romneys største givere finner vi en overvekt av finansselskaper, med Goldman Sachs på topp, mens Obama får mye av sine valgkampmidler fra IT-industrien. Men også oljeindustrien har kastet seg inn i kampen om innflytelse og spytter nå inn store summer i aggressive tv-reklamer for å fortrenge forrige valgkamps fokus på fornybar energi.2 Hele 77 prosent av kampanjebidragene kommer fra «næringslivs­interesser».3 Innsamling av penger er blitt langt viktigere og mer tidkrevende enn de få debattene som arrangeres.

Samtidig krymper middelklassen stadig raskere, mens de rikeste amerikanerne blir stadig rikere. Mens middelklassens inntekter falt med 1,5 prosent, økte de fem prosent rikeste sine inntekter med hele fem prosent på et år. 15 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og ulikhetene har vokst drastisk det siste året.4 Ingenting i presidentvalgkampen tyder på at dette vil endre seg. Ingen av kandidatene snakker om omfordeling, snarere tvert imot. Demokratiets forkjemper begynner å ligne stadig mer på et plutokrati.

I Europa, som i USA, er samfunnskontrakten i ferd med å skrives fullstendig om mot folkets vilje, noe de mange protestbevegelsene vitner om. Etterkrigstidens samfunnskontrakt, skapt i ruinene av depresjonen på 1930-tallet, bygde på et velferdssystem der kapitalen skulle settes i befolkningens tjeneste. Politikken skulle sørge for arbeidsplasser, sosial trygghet, og «de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for verdighet», som FNs menneskerettigheter stadfestet i 1948. Demokratiets legitimitet hviler fortsatt på denne «kontrakten», som under dekke av «styrking av konkurransedyktighet» (se artikkel side 4–5) er i ferd med å undergraves.

Det påtrengende spørsmålet, med dystre utsikter, er hvordan demokratiet kan vinnes tilbake og utvides.

© norske LMD


Fotnoter:
1 «Top Contributors», www.opensecrets.org.

2 «Fossil Fuel Industry Ads Dominate TV Campaign,» New York Times, 13. september 2012, www.nytimes.com.

3 «2012 Election Will Be Costliest Yet, With Outside Spending a Wild Card», www.opensecrets.org.

4 «Census: Middle class shrinks to an all-time low», Washington Post, 12. september 2012, www.washingtonpost.com.

Gini-koeffisientent for ulikhet økte med 1,6 prosent, den største økningen på nesten to tiår.