USA – Side 12

Flere våpen av utarmet uran

Fra den ene krigen til den andre perfeksjonerer USA sine ødeleggelsesvåpen. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen i Qatar, har de amerikanske styrkene «for første gang i en væpnet konflikt tatt i bruk en ny type fragmentasjonsbombe som har kapasitet til å overvinne alle værmessige forhold» 1AFP, 4. april 2003.. De menneskelige omkostningene er allerede omfattende. Våpen av utarmet uran – som allerede ble brukt i den første golfkrigen i 1991 – har nok en gang, selv om de offisielt er erklært ulovlige av FN, gjort tjeneste i Irak. Ifølge avisen Sunday Herald skal en slik bombe den 28. mars ha truffet et «vennligsinnet mål» og drept en britisk soldat og såret tre andre. «Vi fører krig mot Irak, fordi landet er i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Men vi bruker selv slike våpen. En slik dobbeltmoral er frastøtende», erklærer professor Doug Rokke, tidligere direktør for Pentagons «program for utarmet uran» 2Neil Mackay, «US Forces? Use of Depleted Uranium Weapon is Illegal», The Sunday Herald, 30. mars 2003.. Både for militære og sivile som blir berørt, og for befolkningene som lever i nærheten av de stedene disse bombene slår ned, kan konsekvensene være forferdelige: kreft, lungesykdommer, misdannelser hos nyfødte osv. Ifølge flere spesialister 3Robert James Parsons, «De la réalité des armes à uranium appauvri», Le Monde diplomatique, mars 2002 ; «La loi du silence sur l’uranium appauvri» Le Monde diplomatique, februar 2001. er disse bombene blitt utprøvd i Kosovo og er i stor utstrekning blitt brukt i Afghanistan. «Det er en forbrytelse mot menneskeheten…», utbryter professor Rokke, «… og en krigsforbrytelse. Vi må ikke bruke våpen som etterlater seg risiko for forgiftning og som kan drepe blindt. Av hensyn til alle verdens innbyggere må vi forby disse bombene. Fotnoter[+] Fotnoter 1 AFP, 4. april 2003. 2 Neil Mackay, «US Forces? Use of Depleted Uranium Weapon is Illegal», The Sunday Herald, 30. mars 2003. 3 Robert James Parsons, «De la réalité des armes à uranium appauvri», Le Monde diplomatique, mars 2002 ; «La loi du silence sur l’uranium appauvri» Le Monde diplomatique, februar 2001.

Et annet Amerika

Den amerikanske eliten, lojalt støttet opp av medieindustrien, fremstiller USA som en nasjon forent bak religion, patriotisme og troen på Amerikas rolle som forvalter av demokratiske verdier i verden. Bak denne fasaden finnes imidlertid et panorama av motkrefter.
april 2003
1 10 11 12