Månedsarkiv: april 2007

Gitmo The new rules of war

Dette er en svensk dokumentar om Guantanamo Bay av Tarek Saleh og Erik Gandini, filmskaperne bak den mye omtalte filmen Surplus. Saleh og Gandini drar til Cuba for å finne…

Kunsten å forsvinne

Den franske filosofen Jean Baudrillard (1929-2007) ga oss verktøy til å forstå vårt mediesamfunn, og motstrategier for ikke å bli spist helt opp av den kapitalistiske overproduksjonen. Vårt mediesamfunn dreier seg om synlighet, om alle hemmeligheters forsvinning. Har vi tapt selve ideen om begjær, begjær som metafor, som løfte, som noe som ikke kan tilfredsstilles eller virkeliggjøres? Baudrillard kommenterer sin egen død i dette intervjuet: ? Det må være en forsvinningskunst, en forførende måte å forlate verden på. Jeg vil hevde at et aspekt med forsvinning, er å forsvinne før du dør, å forsvinne før du har gått tom, mens du ennå har mer å si.

Den klassiske NRK-journalisten

NRKs mangeårige journalist Bjørn Hansen, kritiserer i dette intervjuet enkelte norske mediers utenriksdekning. Han påpeker at Dagbladet og VG har bidratt til å ødelegge mye av kvalitetsorienteringen på utenriks. Dessuten at de radikale på venstresiden i sin kritikk av USA lett glemmer at den moderne miljøbevegelse, den moderne kvinnebevegelse, internett og datateknologi alle kom derfra: ? Når man snakker om sivilisasjon bør Europa være ganske forsiktig med å dømme andre, sier NRKs Bjørn Hansen til Le Monde diplomatique.

Forvridd nakenhet

Hvem visste vel at den originale filmskaperen David Lynch også var en produktiv billedkunstner? Nylig åpnet en retrospektiv utstilling over hans arbeider i Paris. I de siste årene har Lynch malt flere serier med marerittaktige landskaper, befolket med vage skikkelser i ugjennomtrengelige, dystre omgivelser. Er maleri og film nesten er to motstridende prosesser?

Palestinsk selvbestemmelse

Norge, som første land, endte sin boikott av Hamas. Vi gjenopptar nå normale økonomiske og politiske relasjoner med de palestinske selvstyremyndighetene. Sanksjonene bidro faktisk til at Hamas styrket sin posisjon, og til en politisk krise som svekket palestinernes posisjon i deres kamp mot Israel. Hamas har så langt fått sin legitimitet gjennom krigen mot Israel, men kampen mot Israel viser seg ofte å være sekundær i forhold til målet om å gjøre Palestina til en islamsk stat. Arafats undertrykkelse av Hamas på 90-tallet kan i stor grad tilskrives hans behov for å befeste sin egen makt. Men Arafats bekjempelse av Hamas og hans passive holdning overfor israelske angrep ga palestinerne inntrykket at Arafat var alliert med Israel, og at det var Hamas som var den «sanne» motstandsbevegelsen. Den opplagte veien å gå i dag er å insistere på at palestinsk politikk ikke bare inkluderer Hamas, men også alle andre fraksjoner som har ytet voldelig motstand mot okkupasjonen.

Rettferdighet eller fred?

Etter mer enn 20 år med blodige konflikter ble Den Internasjonale staffedomstolen (ICC) ble i 2003 bedt av ugandiske myndigheter om å granske brutale voldshandlinger begått av LRA (Herrens motstandsarmé) i landet. ICC har reist tiltale mot fem av de øverste kommandantene i LRA for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Men store deler av befolkningen ? selv blant ofrene ? mener at tiltalene truer fredsprosessen, og at første prioritet må være å få slutt på krigshandlingene en gang for alle. ICC står derimot fast på å dømme rebellene. Begge sidene i konflikten forsøker nå å benytte seg av ICC i kampen mot hverandre.

Å frigjøre det spanske demokratiet

Spania rystes av en levende politisk krampetrekning ? like før de viktige lokale valgene i mai. Årsaken til denne krisen er ikke å finne i den økonomiske situasjonen, for den økonomiske veksten har økt, og arbeidsledigheten ligger offisielt på sitt laveste nivå siden 1979. Men snarere i at høyresiden har inntatt en svært aggressiv holdning som svar på Zapateros reformer, som tar sikte på endelig å frigjøre det spanske demokratiet fra frankismens avtrykk. Her imøtekommes mange av de katalanske og baskiske nasjonalistenes krav og bidrar til å styrke en nasjonal enhet basert på politisk samhold snarere enn påtvungne lover.

Meklingsforsøkenes havari

Over 10 000 angstridde sivile er tvunget på flukt etter at regjeringen og de tamilske separatistene de siste månedene har gjenopptatt kamphandlingene. Den tilsynelatende uløselige konflikten mellom singalesere og tamiler har nå vart i over 30 år. Mange unge tamiler er uten arbeid på grunn av regjeringens kvotepolitikk og utbredte forskjellsbehandling. Verken ekstremistene eller separatistene har tatt skrittet helt ut og foreslått en føderal statsordning ? som i India eller Spania. «De tamilske tigrene» holder en lederkult levende, og rekrutterer mindreårige, særlig unge jenter, til kamphandlinger.

Norsk utenriksjournalistikk

Ifølge utenriksredaktør Nils Morten Udgaard i Aftenposten er en rekke europeiske land underdekket i norske mediers utenriksdekning ? spesielt det sydlige Europa, Spania, Frankrike og Italia. NRKs nyhetsdirektør Gro Holm mener på sin side at man i dag finner en annen type utenriksjournalister når det gjelder synet på bistand, på hjelpeorganisasjoner og på den tredje verden. Journalister er i mindre grad forkjempere for den gode sak. Hun påpeker samtidig at det er en illusjon å tro at selv et medium som NRK kan sette alternative dagsordener over tid.

Mellom ytringsfrihet og blasfemi

Viljen til å forby avvikende meninger, umoral og kjetteri strekker seg langt tilbake i historien. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og forutsetning for demokratiet. Samtidig er straffeforfølgelse for blasfemi fortsatt en realitet i majoriteten av landene i verden. Etter 11. September har en rekke land vedtatt en svært vid definisjon av «terrorisme» som hindrer ytringsfriheten.

Næringslivslobbyene

Frankrike får 400 000 nye overvektige hvert år. Antall unge mellom 6 og 15 år med urovekkende overvekt er blitt tredoblet de siste 25 årene. I motsetning til Sverige og Québec har Frankrike i praksis valgt å ikke forby reklame i tv-program rettet mot barn under tolv år. 15 000 lobbyister og 2600 interessegrupper påvirker en god del av den nasjonale lovgivningen. I februar ble det åpnet opp for enda mer reklame hos de reklamefinansierte tv-kanalene. Dessuten gjør EU-direktivet Fjernsyn uten Grenser produktplassering mulig i filmer og tv-serier. I dag er 89 prosent av reklameinnslag rettet mot barn reklame for næringsmidler uten ernæringsmessig verdi. Vil nye «råd» klare å bekjempe fedmeepidemien i Frankrike?

Animert apokalypse

I den japanske økofantasy-filmen Origin kaster genmodifiserte trær menneskeheten ned fra toppen av næringskjeden. Mens postapokalyptiske eventyr forsvant med 80-tallet i vestlig populærkultur, er det industrielle samfunnets sammenbrudd et av japanernes yndlingspremiss.

Hyperrealisme og fatale strategier

Ifølge Jean Baudrillard er nutidens verden ikke kendetegnet ved det spektakulæres triumf, men af skuespillets forsvinden. Scenen er blevet erstattet af det obskøne. Og kommunikationen formår at få enhver sag til at styrte ned i ubetydeligheden, i uvigtigheden, i det latterlige. Men Baudrillard opfattet kunsten som illusion, hvor illusionen har kraft til at bryde ind i realiteten. Baudrillard reflekterede over symbolsk bytte, hyperrealisme og simulakrum. Men i senere tid også det fatale.

Baudrillard i Italia

Italien var det land, hvor Baudrillards teorier slog hurtigst igennem. Af den grund har vi har valgt at bringe den italienske filosoffen Mario Perniolas nekrolog [se under]. Mellem 1972 og 1978 blev Baudrillards syv bøger udgivet på italiensk. Baudrillards satsning på simulerede relationer og symbolske udvekslinger blev fortolket med henblik på at opløse knuden af stat og terror i Italien. Kommunistparti anså teorien om masserne som sorte huller og tavst flertal for direkte farlig.

Avfortrylling, gjenfortrylling

Jean Baudrillard vil bli husket for hans forbløffende evne til å analysere samtidens begivenheter og transpolitiske figurer. Og hans måte å kombinere teori og forteling i en radikal kritikk av hverdagsliv og medier. Endeløs informasjon gjør oss alle til gisler av mediene ? men vi samtykker stilltiende. Nyhetene blir virtuelle hendelser.

En politistat verdig

Demonstrantene i København kjempet en hel uke mot politiet etter at Ungdomshuset ble solgt ? selve symbolet på den europeiske «undergrunnskulturen». Det hele minnet om et krigsscenario med skrik, flammer, sammenstøt, røyk og blødende ofre. Evakueringen av Ungdomshuset var for politiet en anledning til å teste landets elitestyrker ? og en fransk polititaktikk. De opererte utenfor demokratiets rammer. Med den påfølgende rivningen av Ungdomshuset forsvant en essensiell del av dansk arbeiderbevegelses historie ? det over 100 år gamle huset har fungert som et viktig sentrum for politisk aktivisme blant fattige arbeidere , og personligheter som Lenin og Rosa Luxembourg har vært der. Ungdomshuset representerte i dag alternative ideer, kulturelle, sosiale og politiske aktiviteter bygget på toleranse, ansvar og solidaritet. Derimot er den nye eieren en fundamentalistisk religiøs gruppe, tilhengere av et «korstog» mot muslimene i Danmark.

Et magisk medium

Da Lynch begynte med meditasjon for flere tiår siden, trodde han at han skulle bli rolig og få en følelse av fred. Men det ga energi, han følte ting sterkere. Han påpeker i dette intervjuet at det er i Europa man finne de ekte filmelskerne: I USA får jeg aldri et øre for filmene mine, samme hvor mye de tjener inn, sier han. I dag har han falt fullstendig for digitalkameraet (DV): ? Det har noe eget ved seg som jeg ble totalt forelsket i. Derimot mener Lynch at vanlig film blir oppstykket: ? Alt er så tungrodd, det er et helvete sammenlignet med DV, sier han. Lynch siste film Inland Empire er filmet direkte med dette.

Individualisme uten individualitet

Fire bøker analyserer aspektene ved den stadig mer «individuelle» individualismen. Bøkene gjenopptar dialogen med Rousseau og Kant, Arendt, Foucault og Habermas, uten at de krever hovedfag i humaniora for å leses. Hva skjer når individer ikke lenger er nysgjerrig på annet enn det som angår dem personlig? Eller har mennesket en tvers i gjennom dårlig natur som er spontant overgitt til begjærstilfredsstillelse, til sine egoistiske instinkter? Er denne krisen ? «verdikrisen», inderlighetskrisen, samfunnskontraktens krise ? høydepunktet i de rike demokratienes historie? I dag har vi en enorm etterspørsel etter selvrealiseringsteknikker. Men hvem tar ansvar for den sosiale utilfredsheten til individene som ikke er viljesterke nok til «å bli alt det de kan være»? «Selvrealiseringen» kan politiseres til en nødvendig del av en ny form for «immaterielt arbeid» ? de mentale, sosiale og affektive aktivitetene som er nødvendig del av arbeidsmarkedet».

Valgkamp med følelser

Fører Ségolène Royals «gode følelser» til en god politikk? I valgkampen gis nå det sanselige forrang foran fornuften. Som om det ikke lenger er lov å uttale politiske resonnement som annet enn en drømmende pike. Og for Sarkozy virker det som om «budskapet» ikke har andre formål enn å pleie imaget. Ikke alle er tjent med en Sarkozy som både vil redusere skatten for de rike og øke byrden for de fattige.

Et venstre delt i to

Den franske venstresiden er splittet. På den ene siden finner vi et besvergende, nasjonalistisk, autoritært og arkaisk venstre. På den andre siden finner vi et realistisk, europeisk (eller «amerikansk»), demokratisk og moderne venstre.

Ødeleggelsen av Guernica

Historiens første forsøk på å utslette en hel by skjedde i det borgerkrigsrammede Spania for 70 år siden: Den baskiske småbyen Guernica ble lagt i ruiner av en massiv bombestorm. Av fem hundre bygninger ble fire hundre jevnet med jorden. Mer enn tusen av byens seks tusen innbygger ble drept.

De indiske litterære kosmopolittene

India er for første gang invitert som æresgjest ved årets bokmesse i Paris. Den indiske litterære tradisjon er nesten fire tusen år gammel. Sosialt engasjement går som en rød tråd gjennom indisk litteratur, fra Buddha til Raj Kamal Jha. Indisk moderne litteratur utgis i dag på 18 offisielle språk. Sosialt engasjement, iblant også sterk kritikk, kjennetegner denne produksjonen. Valg av språk har også ofte vært et politisk valg som har symbolisert opprør. Også Dalit-poesien vokste ut av denne halsstarrige kampen. Kosmopolitiske når det gjelder litterære og estetiske referanser. Det anglofone språkområdet i India opplever nå en stor blomstringstid takket være produktiviteten og talentet til viktige forfattere som Salman Rushdie, Tarun Tejpal og Arundhati Roy.