Månedsarkiv: desember 2006

Fra abstraksjon til konstruksjon

Da Zaha Hadid i 2004 vant Pritzker Architecture Prize ble hun den første kvinnelige arkitekt som fikk denne anerkjennelsen. Hennes dekonstruerte arkitektur representerer generelt en helt ny tilnærming til arkitektur og det å skape bygninger. Men inntil 2000 besto hennes berømmelse i hennes urealiserte visjoner og bygg. Hadids interesse for kraft og bevegelse viser at hennes konstruksjoner er beslektet med futuristisk og ekspresjonistisk arkitektur. Guggenheim-Museet i New York arrangerte i høst en stor retrospektiv utstilling om Hadid. Vi har valgt å vise flere av hennes tidligere «malerier» i denne avisen.

Den uregjerlige nettverksbaserte produksjonen

Digitaliseringen har ført til en vedvarende krise for store medieaktører. Derfor ser man nå omfattende forhandlinger og kamper om definisjon og forvaltning av opphavsrett digitalt. Den Berlin-baserte konferansen «Wizards of OS» har siden 1999 etablert seg som et overflødighetshorn av diskusjon om utviklingen innenfor digitale medier. På den nylig avholdte konferansen diskuterte man hvordan den «gamle industrien» forsøker å videreføre sine forretningsmodeller digitalt, med låste og kontrollerende strukturer (patenter, proprietær programvare, etc), i forhold til en alternativ nettverksbasert sosial produksjon. Opphavsrett et fremmed konsept over store deler av verden. Den nigerianske filmproduksjonen fungerer uten opphavsrett og likevel er den tredje største i verden.

Selvtilfredse Science Po

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre tok en gang sin utdannelse på handelshøyskolen Science Po i Paris. Institusjonen er resolutt rettet mot vekst og har i dag igjen bekreftet skolens kall om å utdanne elitene. På samme måte som det finnes medieintellektuelle, er Sciences Po blitt en medieskole ? alltid beredt til å ta plass i debattpaneler og avisspalter, eller delta i markedsføringskampanjer. Bare i juli i sommer ble 200 artikler publisert i papirpressen om skolen ? de hyllet skolen ukritisk. En elev fra Sciences Po koster ti ganger mer enn en «vanlig» student. I motsetning til andre land der eliteskolene konkurrerer med hverandre og ligger spredt, har Sciences Po skapt en nokså omfattende integrering av elitene. Dermed kan den skape en lederklasse av politiske ledere, bedriftsledere, eksperter, journalister som kjenner hverandre, omgås og hjelper hverandre ? og forelsker seg i hverandre.

Nordisk kolonialisme

Noen ganger klarer et kunstprosjekt å holde en forbindelse mellom en kunstnerisk og politisk diskurs. Prosjektet Rethinking Nordic Colonialism har forsøkt å kortslutte det skandinaviske selvbildet som fredselskende velferdsnasjoner. For Skandinavia har ennå ikke nådd en postkolonial fase. Danmark er fremdeles en kolonimakt slik de sitter på Grønland og Færøyene.

Mere fascistisk end fascismen

Det slovenske band Laibach turnerer Skandinavien i anledning af deres seneste album Volk ? hvor alverdens nationalmelodier udsættes for åbenlys manipulation og ubarmhjertigt forhør. Vi introducerer den legendariske gruppe og ser på deres særlige form for politiseret kunst. Er deres brug af armbind, flag, jagthorn og projektioner af krigsscener udtryk for en neo-fascistisk æstetik? Laibach interesserer sig for forholdet mellem kunst og magt. De modarbejder enhver form for æstetisk harmoni, social konsensus og politisk homogenitet.

Det der gør det personlige politisk

På Københavns filmfestival er filmen Ghost of Cité Soleil én af disse hvor en instruktør optændt af passion har sat livet på spil for at belyse en verden. Film giver os ikke det vi begærer, men lærer os hvordan vi kan begære. Begæret af verdens sår. Og begæret er også tema i Slavoj Zizek film der han tager os med på en fascinerende tour de force i A perverts guide to cinema. Vi får af vide at film ikke giver os det vi begærer, men at den lærer os hvordan vi kan begære.

At sætte virkeligheden sammen

Dokumentarfilmfestivalen CPHDOX i København har på bare fire år vokset sig til en af Europas store festivaler. Filmen er et led i et internationalt projekt, et oplysningsprojekt, hvor filmfolk er seriøse, researchbaserede mennesker der deltager i en demokratisk samtale. Problemet med den vanlige journalistik er at man ikke kan se og mærke at den har fat i virkeligheden, den er præget af fremmedgørelse, ofte resigneret foragt, og i værste fald kynisme og ligegyldighed. Den traditionelle journalistik får simpelthen ikke fat i virkeligheden.

På halv stang

Når det gjelder moralske verdier har Israel sunket så langt ned man kan komme. Mer enn 60 år etter at landet ble grunnlagt har Israel lykkes verken med å skape et sterkt sivilt samfunn, som er i stand til å stå imot økonomiske og politiske autoriteter, eller å etablere effektive sosialiserende instanser. Den kollektive angsten bidrar til å videreføre troen på militærmakt. Avigdor Lieberman er tilbake i regjeringen.

President Mahmoud Ahmadinejads Iran

Med president Ahmadinejad har maktforholdene i Iran gjennomgått omfattende endringer. Hele det politiske og institusjonelle hierarkiet er fullstendig omrokert, og flere tusen stillinger er blitt besatt av nye embetsmenn. Regimet er helt klart anti-demokratisk. Denne måneden er det regionalvalg og valg til Vokterrådet i Iran. Dermed er det igjen duket for nye konfrontasjoner mellom konservative og reformister. Mens presidentperioden til Khatamis (1997-2005) var svært fordelaktig for de rikeste og middelklassen, lovet president Mahmoud Ahmadinejad derimot et bedre liv for de fattige og kamp mot de rikes mafia. Men prisene på livsnødvendige varer har skutt i været og rammer de fattige. Økningen i oljeprisen de siste årene har også gitt mye makt Irak og deres nye middelklasse. Geopolitisk har dessuten Washington paradoksalt nok gitt Teheran større politisk og militær makt ved å eliminere Irans tradisjonelle fiender (Saddam Hussein i Irak og Taliban i Afghanistan). Irans myndigheter vil nå også erstatte alliansen med Vesten ved å nærme seg «Moskva-Beijing-aksen».

En møbelhandlers testamente

Noe av bakgrunnen til IKEAs billige priser er svært lave eller for lave lønninger i utviklingsland. IKEA omsatte for 121 milliarder NOK i fjor ? i år har de delt ut 160 millioner kataloger, de overgår dermed Bibelen?. IKEA er et multinasjonalt selskap som i stor grad symboliserer merkantilisme og verdensomspennende uniformering. I dag setter folk i Europa i gang underskriftskampanjer fordi det ikke finnes en filial av den internasjonale møbelgiganten i 10 mils omkrets. På den annen side unngår IKEA elegant alle angrep fra forbrukerforeninger, alterglobalister og miljøvernsforkjempere. I IKEAs etiske retningslinjer slås det fast at det sosiale utgangspunktet for ethvert samarbeid er fraværet av tvangsarbeid og barnearbeid. På 90-tallet anklagde tyske og svenske TV-reportasjer møbelgiganten for barnearbeid og særdeles dårlige arbeidsforhold i Pakistan, India, Vietnam og Filippinene. Nå har IKEA gjort definitivt slutt på barnearbeid i alle selskapets fabrikker. Men maskinene går for fullt hele natten

Av dikterne forventer vi sannheten

Dette året markerte 100-årsdagen for den politiske filosofen Hanna Arendts fødsel. Vi avslutter markeringen med hennes syn på litteraturen som tenkningens støttespiller. Det nære forholdet til litteratur og diktning er ikke bare et aspekt ved Arendts forfatterskap, det er dets grunntrekk.

Den langvarige tildekkingen

Hva kan tre romaner fra den spanske borgerkrigen fortelle oss om historien?Viljen til å bevare minnet om den spanske borgerkrigen er sentral i disse bøkene. Skriften gir en detaljert beskrivelse av livet i leirene, av «forfallsspiralen». I dag gjør flere organisasjoner et omfattende arbeid for å åpne de gamle massegravene. Men noen fransk anerkjennelse av gjelden de står i til de spanske republikanerne er fortsatt marginal.

Multiple moderniteter

Årets vinner av Holbergprisen, den israelske sosiolog og statsviter Shmuel N. Eisenstadt, betegnes av norske Jon Elster for å tilhøre B-laget innenfor internasjonal statsvitenskap. Sier det mer om Elster enn om Eisenstadt? Vi trekker her i et intervju fram hva som er spesielt sentralt og viktig ved Eisenstadts mangeårige forskningsvirksomhet. Han fant det selv upassende å kommentere Elsters påstander.

Når fangene organiserer seg

Fengslene i Brasil har beveget seg fra å være sosiale katastrofer til en organisert mafia. Organisasjonen «partiet» er et resultat av de ti siste årenes repressive politikk med økte straffer, kriminalisering av mindre lovbrudd og få garantier om rettslig forsvar. I dag anslås antallet «medlemmer» alene til å være 50 000.

Brysomme utgravinger

Nye oppdagelser gir framfor alt ny informasjon om våre naturlige omgivelser, om klimaendringer, uttømming av ressurser, demografisk eksplosjoner, om hvordan tidligere samfunn overlevde eller gikk til grunne som følge av deres forhold til omgivelsene. Men det er vanskelig å få aksept for disiplinen. Og den preventive arkeologien befinner seg fjernt fra den klassiske, greske, romerske, egyptiske og mayaske arkeologien.

Den amerikanske politikkens støttespillere

Det arabiske mediefeltet endret seg etter at lanseringen av tv-kanalen Al-Jazeera brøt det saudi-libanesiske monopolet i november 1996. I hjertet av Riyadhs propagandaapparat framstiller også Al-Chark Al-Awsats seg selv som «arabernes internasjonale avis». I dag forsvarer en gruppe journalister og intellektuelle den amerikanske strategien i Midtøsten. Radikaliseringen av den nyliberale diskursen i saudiske panarabiske medier har blitt mer verdifull for den amerikanske politikken i Midtøsten etter at amerikanernes egen kommunikasjonsstrategi overfor den arabiske verdenen har mislykkes. I tider med spenning blir spaltistenes mindretallssynspunkter ofte presentert for resten av verdenen som synspunktene til det arabiske flertallet. Spaltistene konstruerer i denne pressen «en imaginær arabisk verden», som var positivt innstilt til den amerikanske krigen i Irak i 2003 og den israelske hærens forsøk på å knuse libanesiske Hizbollah i 2006. Mange feilaktige signaler har blitt sendt til de mediepolitiske miljøene som har utarbeidet USAs Midtøstenpolitikk.

Irak til salgs

Spesielt i Irak-krigen ser man hvordan private selskaper tar over flere funksjoner som hæren tidligere har hatt. Fra første til andre Irak-krig har man sett en tidobling av andelen «leiesoldater» ? til en av ti soldater. Private kontraktører, i motsetning til hæren, er fritatt for rettslig forfølgelse for handlinger de eller deres ansatte begår i Irak. Dessuten er det vanskelig å begrense dårlige kontraktører da det antakelig foregår en organisert «innsidehandel» med amerikanske oppdragsgivere.

Afrika tømmes for helsepersonell

Paradoksalt nok er afrikansk helsepersonell blitt en bærebjelke i helsesystemene til landene i vesten. Afrikansk personell er mer fleksibelt, mer villig til å jobbe om natten og overtid. Vestlig dobbeltmoral viser seg der rike land ønsker å øke bistandsbudsjettene, samtidig som de tømmer Afrika for kompetanse.