En felles europeisk identitet?

Etnisitet, språk, religion, interessefellesskap, geografisk tilhørighet, felles historisk arv, og eksistensen av en felles fiende kan gi en pekepinn på hva som utgjør den felles europeiske identiteten. Eller kan de det?

Europas føderale fremtid

Europeiske intellektuelle reflekterer over nødvendigheten av å styrke de føderale bånd innad i EU, og å finne frem til hvilke felles verdier som EU og Europa kan bygge på. Dette er den italienske filosofen Gianni Vattimos bidrag til kampanjen som ble initiert av Jürgen Habermas.

Et kvart århundre med ETA

1959. Under Franco-diktaturet skaper unge motstandere mot det konservative baskiske nasjonalistpartiet bevegelsen Euzkadi Ta Askatasuna (ETA), som betyr «baskisk fedreland og frihet». Bevegelsens mål er at de spanske Basker-provinsene (med den spanske Navarra-regionen og de franske Basker-provinsene) skal bli selvstendige. 1968. Melition Manzana, politisjef i byen San Sebastian, blir drept i ETAs første attentat.1973. Mord på admiral Carrero Blanco, president for regjeringen og Francos utpekte etterfølger.April 1978. Den venstreekstremistiske koalisjonen Herri Batasuna (HB) blir grunnlagt, og betraktes som ETAs «politiske utstillingsvindu».1979. Etter en folkeavstemning får Basker-provinsene autonom status (den såkalte «Gernika-statusen») innenfor den spanske staten. 1980. «Det blodige året»: totalt

1 14 15 16